Array ( )

Warunki użytkowania

Obowiązuje od 20 kwietnia 2020 r.

Witamy w Triparison („Serwis”). Podczas przeglądania lub korzystania z Usługi znajdującej się pod adresem: https://www.triparison.com obowiązują następujące Warunki użytkowania. Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi warunkami. Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami użytkowania, nie możesz uzyskać dostępu do Usługi ani z niej korzystać.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Firma szanuje prywatność swoich użytkowników Serwisu. Zapoznaj się z Polityką prywatności firmy, która wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy informacje dotyczące Twojej prywatności. Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na niniejszą Politykę prywatności.

REJESTRACJA; ZASADY POSTĘPOWANIA UŻYTKOWNIKA I KORZYSTANIA Z USŁUGI

Aby zarejestrować się w Usłudze i korzystać z niej, musisz mieć co najmniej 16 lat.

Jeśli jesteś użytkownikiem, który rejestruje się w Usłudze, firma utworzy spersonalizowane konto, które będzie zawierało unikalną nazwę użytkownika i hasło dostępu do Usługi i umożliwi Ci otrzymywanie wiadomości od Firmy. Zgadzasz się powiadomić nas natychmiast o każdym nieautoryzowanym użyciu Twojego hasła i / lub konta. Firma nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek zobowiązania, straty lub szkody wynikające z nieautoryzowanego użycia nazwy użytkownika, hasła i / lub konta.

OGRANICZENIA W KORZYSTANIU.

Twoja zgoda na korzystanie z Witryny jest uwarunkowana następującymi ograniczeniami dotyczącymi korzystania i postępowania: Zgadzasz się, że w żadnych okolicznościach:

 • Publikować wszelkie informacje obraźliwe, zawierające groźby, obsceniczne, zniesławiające, zniesławiające lub rasistowskie, seksualne, religijne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia i obraźliwe;
 • Korzystać z usługi w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem lub do promowania nielegalnych działań;
 • Próbować lub nękać, wykorzystywać lub krzywdzić inną osobę lub grupę;
 • Użyj konta innego użytkownika bez pozwolenia;Podaj fałszywe lub niedokładne informacje podczas rejestracji konta;
 • Ingerować lub próbować ingerować w prawidłowe funkcjonowanie Usługi;
 • Automatyczne korzystanie z systemu lub podejmowanie jakichkolwiek działań, które uznamy za nakładające lub potencjalnie powodujące nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie naszych serwerów lub infrastruktury sieciowej;
 • Omijać wszelkie nagłówki wykluczające roboty lub inne środki, które podejmujemy w celu ograniczenia dostępu do Usługi lub używać oprogramowania, technologii lub urządzenia do skrobania, przeszukiwania lub przeszukiwania Usługi lub zbierania danych lub manipulowania nimi; lub
 • Publikuj złośliwe treści lub linki do nich mające na celu uszkodzenie lub zakłócenie działania przeglądarki lub komputera innego użytkownika.

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PUBLIKOWANIA I POSTĘPOWANIA.

Tworząc własne spersonalizowane konto, możesz być w stanie udostępniać („Treści użytkownika”). Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za Treści użytkownika, które publikujesz, przesyłasz, łączysz lub w inny sposób udostępniasz za pośrednictwem Usługi. Zgadzasz się, że działamy tylko jako bierny kanał dystrybucji i publikacji Twoich Treści użytkownika w Internecie. Firma zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia wszelkich Treści użytkownika z Usługi według własnego uznania.

Poniższe zasady dotyczą Treści użytkownika. Przesyłając i przesyłając dowolne Treści użytkownika podczas korzystania z Usługi, zgadzasz się, co następuje:

 • Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje konto i aktywność, która ma miejsce podczas logowania się lub podczas korzystania z konta;
 • Nie będziesz publikować informacji, które są złośliwe, fałszywe lub niedokładne;
 • Nie będziesz przesyłać treści chronionych prawem autorskim lub podlegających prawom własności osób trzecich, w tym prywatności, reklamie, tajemnicy handlowej itp., Chyba że jesteś właścicielem takich praw lub nie masz odpowiedniego pozwolenia od ich prawowitego właściciela na wyraźne przesłanie takich treści; i
 • Niniejszym potwierdzasz, że mamy prawo do określenia, czy jakiekolwiek przesłane przez Ciebie Treści użytkownika są odpowiednie i zgodne z niniejszymi Warunkami świadczenia usług, do usunięcia wszelkich i / lub wszystkich przesłanych przez Ciebie materiałów oraz do zamknięcia Twojego konta z uprzednim powiadomieniem lub bez niego.

Rozumiesz i zgadzasz się, że wszelka odpowiedzialność, straty lub szkody powstałe w wyniku korzystania z jakichkolwiek Treści użytkownika, które udostępniasz lub do których masz dostęp poprzez korzystanie z Usługi, spoczywa wyłącznie na Tobie. Firma nie ponosi odpowiedzialności za publiczne wyświetlanie lub niewłaściwe wykorzystanie Treści użytkownika. Firma nie przeprowadza wstępnej selekcji lub monitorowania wszystkich Treści użytkownika i nie może tego robić. Jednak według naszego uznania my lub stosowana przez nas technologia możemy monitorować i / lub rejestrować interakcje użytkownika z Usługą.

ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ONLINE

Opinie, porady, oświadczenia, oferty lub inne informacje lub treści udostępniane za pośrednictwem Serwisu, ale nie bezpośrednio przez Spółkę, należą do ich autorów i nie należy się na nich opierać. Tylko tacy autorzy są odpowiedzialni za takie treści. Firma nie gwarantuje dokładności, kompletności ani przydatności jakichkolwiek informacji w Serwisie i nie przyjmuje ani nie zatwierdza, ani nie jest odpowiedzialna za dokładność lub wiarygodność jakichkolwiek opinii, porad lub oświadczeń złożonych przez strony inne niż Firma. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za Treści użytkownika, które Ty lub jakikolwiek inny użytkownik lub strona trzecia publikuje lub wysyła za pośrednictwem Usługi. W żadnych okolicznościach Firma nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z polegania na informacjach lub innych treściach opublikowanych w Serwisie lub przesłanych do użytkowników.

Chociaż Firma stara się egzekwować niniejsze Warunki użytkowania, możesz być narażony na treści użytkownika, które są niedokładne lub budzą zastrzeżenia. Firma zastrzega sobie prawo, ale nie ma obowiązku, do monitorowania materiałów publikowanych w publicznych obszarach serwisu ani do ograniczania lub odmawiania dostępu użytkownika do Usługi lub podejmowania innych odpowiednich działań, jeśli użytkownik naruszy niniejsze Warunki użytkowania lub angażuje się w wszelkie działania, które naruszają prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu lub które uważamy za niezgodne z prawem, obraźliwe, obraźliwe, szkodliwe lub złośliwe. Firma ma prawo do usunięcia wszelkich takich materiałów, które według jej wyłącznej opinii naruszają lub przypuszczalnie naruszają prawo lub niniejszą umowę lub które mogą być obraźliwe lub mogą naruszać prawa, szkodzić lub zagrażać bezpieczeństwu użytkowników lub inne. Nieautoryzowane użycie może skutkować wszczęciem postępowania karnego i / lub cywilnego zgodnie z prawem. Jeśli dowiesz się o nadużyciu naszej Usługi, skontaktuj się z nami pod adresem https://www.triparison.com.

LINKI DO INNYCH STRON I / LUB MATERIAŁÓW

W ramach Usługi Firma może udostępniać użytkownikowi wygodne łącza do witryn internetowych osób trzecich („Witryny stron trzecich”), a także treści lub elementy należące do osób trzecich lub od nich pochodzące („Aplikacje stron trzecich, oprogramowanie lub Treść ”). Te linki są udostępniane dzięki uprzejmości subskrybentów Usługi. Firma nie ma kontroli nad witrynami stron trzecich i aplikacjami, oprogramowaniem lub treściami stron trzecich ani nad promocjami, materiałami, informacjami, towarami lub usługami dostępnymi w tych witrynach stron trzecich lub aplikacjami, oprogramowaniem lub treściami stron trzecich. Takie witryny osób trzecich i aplikacje, oprogramowanie lub treści stron trzecich nie są badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem dokładności, stosowności ani kompletności przez Firmę, a Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne witryny stron trzecich, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem Witryny lub aplikacji stron trzecich. , Oprogramowanie lub Treści publikowane, dostępne za pośrednictwem lub instalowane z Witryny, w tym treść, dokładność, obraźliwość, opinie, niezawodność, praktyki dotyczące prywatności lub inne zasady Witryn stron trzecich lub aplikacji, oprogramowania lub treści stron trzecich lub w nich zawarte. Włączanie, łączenie lub zezwalanie na używanie lub instalację jakiejkolwiek Strony Trzeciej lub jakichkolwiek Aplikacji, Oprogramowania lub Treści Osób Trzecich nie oznacza ich zatwierdzenia lub poparcia przez Firmę. Jeśli zdecydujesz się opuścić Witrynę i uzyskać dostęp do Witryn stron trzecich lub użyć lub zainstalować dowolne aplikacje, oprogramowanie lub treści stron trzecich, robisz to na własne ryzyko i powinieneś mieć świadomość, że nasze warunki i zasady już nie obowiązują. Należy zapoznać się z obowiązującymi warunkami i zasadami, w tym praktykami dotyczącymi prywatności i gromadzenia danych, w każdej witrynie, do której przechodzisz z Witryny, lub w odniesieniu do wszelkich aplikacji używanych lub instalowanych z tej witryny.

SKARGI W SPRAWIE PRAW AUTORSKICH I PRAWA AUTORSKIE

(a) Zamykanie kont naruszających prawa. Firma szanuje prawa własności intelektualnej innych osób i prosi użytkowników, aby zrobili to samo. Firma przyjęła i wdrożyła politykę, która przewiduje wypowiedzenie w odpowiednich okolicznościach użytkowników Serwisu, którzy wielokrotnie naruszają.Firma może zablokować dostęp uczestnikom lub użytkownikom, którzy wielokrotnie dostarczają lub publikują chronione treści osób trzecich bez niezbędnych praw i uprawnienia.

(b) Powiadomienia o wycofaniu. Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub jego przedstawicielem i uważasz, w dobrej wierze, że jakiekolwiek materiały udostępnione w ramach Usługi naruszają Twoje prawa autorskie, możesz przesłać powiadomienie, wysyłając następujące informacje na piśmie do wyznaczonego przedstawiciela Spółki ds. Praw autorskich w Triparison:

 1. Datę Twojego powiadomienia;
 2. Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało przypuszczalnie naruszone;
 3. Opis dzieła chronionego prawem autorskim, do którego prawa autorskie zostały naruszone, lub, jeśli wiele dzieł chronionych prawem autorskim w jednej witrynie internetowej zostanie odzyskanych w ramach jednego powiadomienia, reprezentatywną listę takich dzieł w tej witrynie;
 4. Opis materiału, co do którego istnieje podejrzenie, że narusza prawa lub jest przedmiotem działań naruszających prawo, oraz informacje, które umożliwiają nam zlokalizowanie takiego dzieła;
 5. Informacje wystarczające, aby umożliwić usługodawcy skontaktowanie się z Tobą, takie jak adres, numer telefonu i / lub adres e-mail;
 6. Oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie materiału w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; i
 7. Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i pod groźbą krzywoprzysięstwa, że ​​jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.

(c) Roszczenia wzajemne. Jeśli uważasz, że Treść użytkownika, która została usunięta z Witryny, nie narusza praw autorskich, lub że masz upoważnienie od właściciela praw autorskich, przedstawiciela właściciela praw autorskich lub zgodnie z prawem, do publikowania i wykorzystywania treści w Treściach użytkownika , możesz wysłać roszczenie wzajemne zawierające następujące informacje do naszego przedstawiciela ds. praw autorskich, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej:

 1. Twój fizyczny lub elektroniczny podpis;
 2. Opis treści, które zostały usunięte, oraz lokalizację, w której treść pojawiła się przed jej usunięciem;
 3. Oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że treść została usunięta w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji treści; i
 4. Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, oświadczenie, że zgadzasz się z prawem Wielkiej Brytanii oraz oświadczenie, że zaakceptujesz doręczenie pism procesowych od osoby, która przekazała powiadomienie o domniemanym naruszeniu.

W przypadku otrzymania roszczenia wzajemnego przez przedstawiciela Firmy ds. Praw autorskich, Firma może wysłać kopię roszczenia wzajemnego do pierwotnej strony skarżącej, informując ją, że może ona przywrócić usunięte treści w ciągu 10 dni roboczych. O ile właściciel praw autorskich nie wniesie sprawy o wydanie orzeczenia sądowego przeciwko dostawcy treści, członkowi lub użytkownikowi, usunięte treści mogą (według uznania Firmy) zostać przywrócone na Stronie w ciągu 10 do 14 dni roboczych lub później po otrzymaniu roszczenia wzajemnego. .

UDZIELENIE LICENCJI

Publikując jakiekolwiek Treści użytkownika za pośrednictwem Usługi, wyraźnie udzielasz i oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo do udzielenia Firmie nieodpłatnej, podlegającej podlicencjonowaniu, zbywalnej, wieczystej, nieodwołalnej, niewyłącznej, ogólnoświatowej licencji na używać, odtwarzać, modyfikować, publikować, wymieniać informacje dotyczące, edytować, tłumaczyć, rozpowszechniać, publicznie wykonywać, publicznie wyświetlać i tworzyć dzieła pochodne wszystkich takich Treści użytkownika oraz imienia i nazwiska, głosu i / lub podobieństwa, które są zawarte w Treści użytkownika, w stosownych przypadkach, w całości lub przekazywać, w jakiejkolwiek formie, za pomocą mediów lub technologii, znanych obecnie lub w przyszłości opracowanych, do użytku w związku z Usługą.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że my i nasi licencjodawcy zachowujemy własność wszelkich praw własności intelektualnej wszelkiego rodzaju związanych z Usługą, w tym odpowiednich praw autorskich, znaków towarowych i innych praw własności. Inne nazwy produktów i firm wymienione w Serwisie mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy.

E-MAIL NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY DO PRZEKAZYWANIA POWIADOMIEŃ

Komunikacja przekazywana za pośrednictwem poczty elektronicznej i systemu komunikacyjnego Usługi nie będzie stanowić powiadomienia prawnego skierowanego do Spółki ani któregokolwiek z jej funkcjonariuszy, pracowników, agentów lub przedstawicieli w żadnej sytuacji, w której powiadomienie Spółki jest wymagane na mocy umowy lub jakiegokolwiek prawa lub przepisów.

ZGODA UŻYTKOWNIKA NA OTRZYMYWANIE KOMUNIKACJI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

W celach umownych (a) wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości od Spółki w formie elektronicznej na podany przez Ciebie adres e-mail; oraz (b) zgadzają się, że wszystkie Warunki użytkowania, umowy, zawiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które Firma dostarcza elektronicznie, spełniają wszelkie wymogi prawne, które taka komunikacja spełniałaby, gdyby miała formę pisemną. Powyższe nie wpływa na Twoje niezbywalne prawa.

Możemy również wykorzystywać Twój adres e-mail do wysyłania Ci innych wiadomości, w tym informacji o Firmie i ofertach specjalnych. Możesz zrezygnować z otrzymywania takiej wiadomości e-mail, zmieniając ustawienia konta lub wysyłając wiadomość e-mail do Triparison.

Rezygnacja może uniemożliwić Ci otrzymywanie wiadomości dotyczących Firmy lub Ofert Specjalnych.

GWARANCJA

USŁUGA JEST ŚWIADCZONA „TAK JAK JEST” BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. BEZ OGRANICZEŃ POWYŻSZEGO SPÓŁKA WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE, DOROZUMIANE CZY USTAWOWE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ WSZELKIE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ODPOWIEDZIALNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA. BEZ OGRANICZENIA POWYŻSZEGO FIRMA NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI ANI OŚWIADCZENIA, ŻE DOSTĘP DO USŁUGI LUB DZIAŁANIE NINIEJSZEJ USŁUGI BĘDZIE NIEPRZERWANY I WOLNY OD BŁĘDÓW. PONOSISZ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO STRAT WYNIKAJĄCYCH Z POBIERANIA I / LUB KORZYSTANIA Z PLIKÓW, INFORMACJI, TREŚCI LUB INNYCH MATERIAŁÓW OTRZYMANYCH Z SERWISU. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE OGRANICZAJĄ LUB NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI, W ZWIĄZKU Z TYM NINIEJSZY POSTANOWIEŃ MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO CIEBIE.

OGRANICZENIE SZKÓD; WYDANIE

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO W ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKA, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, DYREKTORZY ANI PRACOWNICY ANI JEJ LICENCJODAWCY LUB PARTNERZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UŻYTKOWANIA LUB DANYCH ANI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNI SZKODY SZCZEGÓLNE, WTÓRNE LUB PRZYKŁADOWE WYNIKAJĄCE Z (A) UŻYTKOWANIA, UJAWNIENIA LUB WYŚWIETLANIA TREŚCI UŻYTKOWNIKA; (B) UŻYTKOWANIE LUB NIEMOŻLIWOŚĆ UŻYTKOWANIA USŁUGI; (C) USŁUGA CZYLI OPROGRAMOWANIE LUB SYSTEMY UDOSTĘPNIAJĄCE USŁUGĘ; LUB (D) JAKIEKOLWIEK INNE INTERAKCJE Z FIRMĄ LUB JAKIMKOLWIEK INNYM UŻYTKOWNIKIEM SERWISU, NAJWAŻNIEJSZE NA PODSTAWIE GWARANCJI, UMOWY, TORTU (W TYM ZANIEDBANIA) LUB INNEJ TEORII PRAWNEJ, A CZY FIRMA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI TAKICH USZKODZENIA I NAWET JEŚLI USTALONY W TUTAJ ŚRODEK ZARADCZY NIE SPEŁNIA SWOJEGO ZASADNICZEGO CELU. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE OGRANICZAJĄ LUB NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, W ZWIĄZKU Z TYM NINIEJSZY POSTANOWIEŃ MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO CIEBIE.

Jeśli masz spór z jednym lub kilkoma użytkownikami lub sprzedawcą produktu lub usługi, które przeglądasz za pomocą Usługi, zwalniasz nas (i naszych pracowników, dyrektorów, agentów, spółki zależne, spółki joint venture i pracowników) z roszczeń, żądań i odszkodowań (rzeczywiste i wynikające) każdego rodzaju i natury, znane i nieznane, wynikające z takich sporów lub w jakikolwiek sposób z nimi związane.

ZMIANA WARUNKÓW KORZYSTANIA

Możemy zmienić niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie i zaktualizujemy niniejsze Warunki użytkowania w przypadku takich zmian. Twoim wyłącznym obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie Witryny, aby zobaczyć wszelkie takie zmiany w Umowie. Jeśli nadal korzystasz z Witryny, wyrażasz zgodę na nasze zmiany w niniejszych Warunkach użytkowania. O istotnych zmianach warunków będziemy jednak informować, zamieszczając ogłoszenie na naszej stronie głównej i / lub wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail podany nam podczas rejestracji. Z tego dodatkowego powodu należy dbać o aktualność danych kontaktowych i profilu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków lub zrzeczenie się praw Spółki wynikających z niniejszej Umowy nie będą ważne ani skuteczne, z wyjątkiem pisemnej umowy podpisanej fizycznym podpisem pracownika Spółki. Żadne rzekome zrzeczenie się lub modyfikacja niniejszej Umowy przez Spółkę za pośrednictwem komunikacji telefonicznej lub e-mailowej nie będzie ważne.

OGÓLNE WARUNKI

Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, ta część Umowy będzie interpretowana zgodnie z obowiązującym prawem. Pozostałe części pozostaną w pełnej mocy. Jakiekolwiek zaniedbanie ze strony Spółki w egzekwowaniu któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się naszego prawa do egzekwowania takiego postanowienia. Nasze prawa wynikające z niniejszej Umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

Zgadzasz się, że jakakolwiek przyczyna działania związana lub wynikająca z Twojej relacji z Firmą musi rozpocząć się w ciągu JEDNEGO roku od powstania przyczyny powództwa. W przeciwnym razie taka podstawa roszczenia jest trwale przedawniona.

Niniejsze Warunki użytkowania i korzystanie z Witryny podlegają prawu Wielkiej Brytanii, bez względu na przepisy kolizyjne.

Firma może scedować lub delegować niniejsze Warunki świadczenia usług i / lub Politykę prywatności Firmy, w całości lub w części, dowolnej osobie lub podmiotowi w dowolnym momencie za Twoją zgodą lub bez niej. Nie możesz cedować ani delegować żadnych praw ani obowiązków wynikających z Warunków świadczenia usług lub Polityki prywatności bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, a wszelkie nieuprawnione cesje i delegacje są nieważne.

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁEŚ NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA, ZROZUMIAŁE WARUNKI KORZYSTANIA I BĘDZIE PRZESTRZEGAĆ TYCH WARUNKÓW. PONADTO UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA Z POLITYKI PRYWATNOŚCI W https://www.triparison.com OZNACZAJĄ KOMPLETNE I WYŁĄCZNE OŚWIADCZENIE UMOWY MIĘDZY NAMI I ŻE ZASTĘPUJE WSZELKIE WNIOSKI LUB WCZEŚNIEJSZE UMOWY USTNE LUB PISEMNE KOMUNIKACJA MIĘDZY NAMI DOTYCZĄCA PRZEDMIOTU NINIEJSZEJ UMOWY.

Triparison - Flights & Hotels

Triparison is a free travel booking service

Get in the App store